Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vårt firma samler inn og bruker personopplysninger


Kontaktinformasjon
Bil & Maskinhuggerier AS
Sørsidevegen 149
7517 Hell
Telefon: 74806940
post@bilogmaskinhuggeriet.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi gjør det

Kort oppsummert
Når du ønsker å kjøpe et produkt av oss eller ønsker informasjon om et produkt så kan du komme i kontakt med oss enten som direkte kjøp eller gjennom en av markedsplassene som vi er representert på.

I forbindelse med dette så trenger i all hovedsak følgende personopplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Epost-adresse

I tillegg ber vi som oftest om registreringsnummer på kjøretøyet du trenger deler til for å kunne sikre både deg og oss om at vi har funnet rett del. På noen av markedsplassene vi er på så kan det hende at markedsplassen ber om kredittkortnummer for å kunne betale varen, verken vi eller markedsplassen beholder dette kredittkortnummeret men betalingsløsningen samler dette inn for at vi skal kunne få utbetalt pengene. De personlige opplysninger som vi har bedt om er noe du selv har valgt å gi til oss ved at du har tatt initiativ til å inngå en avtale (handel) med oss – eller for at du ønsker mer informasjon om en del. Dersom du bestemmer deg for å kjøpe en del så vil vi ta vare på dine personopplysninger i våre forretningssystemer for å kunne oppfylle våre lovpålagte oppgaver/krav. Dette gjelder da ting som krav til bokføring og angrerett. Opplysninger om deg vil oppbevares i ti år i våre systemer.


Personopplysninger til tredjepart

Vi har en elektronisk løsning for å kunne betale med kredittkort. I forbindelse med dette må du oppgi et kredittkortnummer til vår leverandør av betalingstjenesten som sørger for Den tekniske prosessen med å håndtere betaling av varen. Betalingstjenesten er i denne rollen en databehandler for den respektive forhandler og vil ta vare på personlige opplysninger/kredittkortopplysninger i 2 år. Andre parter Utover dette vil ikke Bil & Maskinhuggeriet AS dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger enn som beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet, eller dersom vi får ditt samtykke. Dine rettigheter Vi anser oss ikke som en tjenesteleverandør med et standardisert format for utveksling av informasjon. Vi vil derfor ikke kunne gi deg dine personopplysninger i et format som lett kan overføres mellom systemer men vi vil kunne gi dine personopplysninger på elektronisk form – e-post dersom du ber om dette. Retten til innsyn/sletting/korrigering Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som vi har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen. Vi vil i hovedsak sende opplysningene på en sikker måte i elektronisk form – merk at du må kunne bevise din identitet på en betryggende måte før vi kan utlevere disse opplysningene. Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, såfremt vi ikke er pliktet til å oppbevare opplysningene av lovmessige årsaker. For å kunne få innsyn i dine opplysninger og eventuell sletting/korrigering av disse så må du sende en e-post til post@bilogmaskinhuggeriet.no


Retten til å klage

Dersom du mener at Bil & Maskinhuggeriet AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.


Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Datatilsynet bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Du kan lese mer om du ulike informasjonskapslene vi benytter lenger ned. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere. Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser. Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)


Følgende informasjonskapsler brukes hos Bil & Maskinhuggeriet AS
  • _ga, _gid, _gat_gtag_UA_28225399_1: Brukes i forbindelse med statistikk og analyse av trafikk på nettsted av Google Analytics
  • ASP.NET_SessionId, ARRAffinity: Brukes for sesjonshåndtering på server, slettes når nettleser lukkes.
  • LocalStorage, SessionStorage: Brukes i forbindelse med forespørselliste og hurtig innfylling av forespørselskjema. Personlige opplysninger lagres og brukes KUN lokalt på denne enheten.

Søk

Finn våre deler, og en million andre, på